Una altra mirada és possible

Recerca d’estereotips de gènere en l’espai museogràfic andorrà

Projecte artístic en què 12 artistes del país han treballat sobre una temàtica comuna: l’estereotip de gènere, en el marc d’un espai físic ben determinat: els museus, el seu patrimoni i l’imaginari que representen.

L’objectiu del projecte ha implicat prendre un posicionament crític respecte del tema, i detectar i treballar el gènere present d’una manera reflexiva, a partir d’un espai físic concret, amb una lectura determinada marcada per la història i interpretada pel museu.